Rubriek: Gezondheidszorg

Waarom Minister Schippers te kort door de bocht gaat

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten weet deze week veel media-aandacht te vestigen op het schrappen van de dieetzorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Ook de Diëtisten Coöperatie Nederland neemt bij monde van voorzitter Willy Gilbert-Peek een duidelijk statement over deze bezuinigingskwestie in. Lees haar column: ‘Minister Schippers te kort door de bocht’.      

Lees verder...

Minder mensen naar de diëtist

De bezuinigingsmaatregelen in de dieetzorg worden al merkbaar. De Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de diëtist en verwacht dat er komend jaar gemiddeld 40% minder patiënten naar de diëtist zullen gaan in vergelijking met afgelopen jaar.

Lees verder...

Online zelfhulp voor depressieve mensen met diabetes

Diabetergestemd.nl, een online zelfhulpcursus voor mensen met diabetes die depressieve klachten hebben, is bij de volgende zorgverzekeraars opgenomen in het (basis)pakket: Univé, VGZ, IZA en Trias. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen met diabetes lijdt aan een depressie. Een sombere stemming kan de zorg voor diabetes bemoeilijken.

Lees verder...

Allergiecentrum voor kinderen

Het Martini Ziekenhuis in Groningen opende op 12 december het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK). Dit is een expertise- en behandelcentrum voor kinderen met complexe allergieën en daarmee samenhangende problemen.    

Lees verder...

Zorgpas als aanvullende verzekering

Zorg en Vrijheid heeft een nieuw system ontwikkeld om zorgkosten mee te betalen, de zogenoemde Zorgpas. Met de pas spaart de gebruiker een bedrag om te besteden aan zorg. De gebruiker bepaalt zelf aan welke zorg hij of zij zijn geld uitgeeft.  

Lees verder...

Plastisch chirurgen pleiten voor vergoeding van buikwandcorrectie

Plastisch chirurgen klagen over hun imago: het mag voor de buitenwereld misschien kolderiek aandoen, maar kan volgens Irene Mathijssen, voorzitster van de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie (NVPC), grote gevolgen hebben. Want niet alleen het grote publiek associeert het vak met cosmetiek, ook de verzekeraars en de politiek laten zich daardoor leiden. „Nog steeds wordt

Lees verder...